Undervisning

Vi har sterk tro på at alle mennesker besitter viktige ressurser, og vår oppgave er å støtte hver enkelt person til å realisere sitt potensial – til glede for seg selv, arbeidsgiveren og samfunnet.

Det norske arbeidslivet har et stadig økende overskudd av ufaglærte, og samtidig et underskudd på faglært arbeidskraft. Hero kompetanse ønsker å bidra til å løfte mennesker ut av kategorien ufaglært og opp i kategorien faglært, slik at de blir en ettertraktet ressurs i det norske arbeidsmarkedet. Vi støtter mennesker med kompetanseutvikling gjennom hele prosessen fra jobbsøker til ettertraktet ressursperson i arbeidslivet.

Vi bruker arbeidslivet som læringsarena, og tilbyr arbeidsnær opplæring og oppfølging av den enkelte deltaker, slik at de får akkurat den kompetansen og forståelsen som gjør dem til attraktive arbeidstakere.

Gå til Hero Kompetanse


Del: