Språktjenester

Hero Tolk leverer fremmøtetolking, telefontolking og oversettelsestjenester til hele landet og innenfor alle bransjer. Vi er leverandør til store sykehus, rettsvesen og NAV. Vi har også avtaler med mange kommuner.

Hero Tolk er en av landets største leverandør av språktjenester. Vi har et landsomfattende nett av kvalifiserte tolker og dekker nærmere 110 språk.

Vår visjon er å være den beste tolkeleverandøren i markedet. For å kunne oppfylle dette vektlegger vi kvalitet og kvalitetssikring i alle deler av vår virksomhet. Vi ønsker ikke nødvendigvis å ha flest tolker, men å ha de beste tolkene på alle språk.

Gå til Hero Tolk


Del: