Ledige stillinger

Vi oppfordrer deg som ønsker en jobb med mening om å søke på våre utlyste stillinger. Du kan også ta kontakt med våre avdelinger for å bli bedre kjent med oss og vårt arbeid.

Hero er en flerkulturell bedrift og en av de største organisasjonene på fagfeltet. Vår visjon er å gjøre en ny framtid mulig.

Meningsfylt arbeid

Hero er en profesjonell arbeidsgiver med mange arbeidsplasser. På våre arbeidsplasser utfører våre kolleger viktige samfunnsoppgaver. Å jobbe med flyktninger, asylsøkere og innvandrere er et meningsfylt arbeid, hvor en kan gjøre en positiv forskjell for enkeltmennesker. Mange av de menneskene vi møter i vårt arbeid er i en sårbar livssituasjon, noe som stiller store krav til vår kompetanse, våre holdninger og vår profesjonalitet.

Vi er en mangfoldsbedrift hvor åpenhet, likeverd og profesjonalitet er kjerneverdier. 40 prosent av våre kolleger har selv innvandrerbakgrunn og tilfører organisasjonen viktig språk- og kulturkompetanse.

Ryddige og gode arbeidsforhold

Hero legger stor vekt på å sikre ansatte ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold. Gjennom NHO-medlemskap og tariffavtale med Fagforbundet er ansatte sikret ryddige ordninger med tanke på både lønn og pensjon. Lokale og sentrale avtaler gir alle ansatte trygghet og forutsigbarhet i forhold til sin egen hverdag og sin egen framtid også etter at de avslutter sin yrkeskarriere.


Stillingsbetegnelse Selskap / avdeling Ansettelsesform Sted
Sosialkonsulent i100 % stillingLista mottakssenter, Hero Norge ASFastVanse
Mottaksleder i 100 % fast stillingSunndal mottakssenter, SunndalHeltid, FastSunndalsøra
Miljøarbeider i 100% stillingSunndal mottakssenter, Sunndal kommuneFastSunndalsøra
Administrasjons og økonomi konsulent i 50% stillingSunndal mottakssenter, Sunndal kommune FastSunndalsøra
Barne og ungdomsarbeider i 50% stillingSunndal mottakssenter, Sunndal kommuneFastSunndalsøra
Mottaksleder i 100 % fast stillingStorslett mottakssenter, StorslettHeltid, FastStorslett
Informasjonskonsulent i 100% stillingStorslett mottakssenter, Hero Norge ASFastStorslett
Sosialkonsulent i100 % stillingSolsiden mottakssenter, Hero Norge ASFastLyngdal
Mottaksleder i 100 % fast stillingLista mottakssenter, FarsundFastVanse
Sosialkonsulent i 100 % stillingSunndal mottakssenter, Hero Norge ASFastSunndalsøra
Informasjonskonsulent i 100% stillingLista mottakssenter, Hero Norge ASFastVanse
Teknisk miljøarbeider/VaktmesterStord mottak    FastStord
Miljøarbeider i 100% stillingLista mottakssenter, Farsund kommuneMidlertidigVanse
Miljøarbeider i 100% stillingSolsiden mottakssenter, i Lyngdal kommuneMidlertidigLyngdal
Teknisk miljøarbeider/VaktmesterHovelsåsen mottakssenter, ÅsnesFastFlisa
Returansvarlig i 40% stillingSolsiden mottakssenter, Hero Norge ASFastLyngdal
 Sosialkosulent med barnefalig kompetanse.Hero Norge ASMidlertidigSteinkjer
Teknisk miljøarbeider/VaktmesterHå mottakssenter, Hero Norge AsFastNærbø
Sosialkonsulent i 100 % stillingHå mottakssenter, Hero Norge ASFastNærbø
Miljøarbeidere i 100% stillingHå mottakssenter, Hero Norge ASFastNærbø
Informasjonskonsulent i 100% stillingHå mottakssenter, Hero Norge ASFastNærbø
Miljøarbeider i 100% stillingTambartun EM - asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere MidlertidigGimse

Del: