Ledige stillinger

Vi oppfordrer deg som ønsker en jobb med mening om å søke på våre utlyste stillinger. Du kan også ta kontakt med våre avdelinger for å bli bedre kjent med oss og vårt arbeid.

Hero er en flerkulturell bedrift og en av de største organisasjonene på fagfeltet. Vår visjon er å gjøre en ny framtid mulig.

Meningsfylt arbeid

Hero er en profesjonell arbeidsgiver med mange arbeidsplasser. På våre arbeidsplasser utfører våre kolleger viktige samfunnsoppgaver. Å jobbe med flyktninger, asylsøkere og innvandrere er et meningsfylt arbeid, hvor en kan gjøre en positiv forskjell for enkeltmennesker. Mange av de menneskene vi møter i vårt arbeid er i en sårbar livssituasjon, noe som stiller store krav til vår kompetanse, våre holdninger og vår profesjonalitet.

Vi er en mangfoldsbedrift hvor åpenhet, likeverd og profesjonalitet er kjerneverdier. 40 prosent av våre kolleger har selv innvandrerbakgrunn og tilfører organisasjonen viktig språk- og kulturkompetanse.

Ryddige og gode arbeidsforhold

Hero legger stor vekt på å sikre ansatte ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold. Gjennom NHO-medlemskap og tariffavtale med Fagforbundet er ansatte sikret ryddige ordninger med tanke på både lønn og pensjon. Lokale og sentrale avtaler gir alle ansatte trygghet og forutsigbarhet i forhold til sin egen hverdag og sin egen framtid også etter at de avslutter sin yrkeskarriere.


Stillingsbetegnelse Selskap / avdeling Ansettelsesform Sted
Engasjert og flink norskinstruktør, Bryne MidlertidigBryne
Norskinstruktør med veiledererfaring søkes til Åmot i ModumHero Kompetanse ASProsjektDrammen
Faginstruktør BarnehageHero Kompetanse, avdeling Oslo og Viken, Hero Kompetanse ASMidlertidigDrammen
Karriereveileder på GolHero Kompetanse ASMidlertidigGol
MarkedsansvarligHero Tolk ASFastStavanger
Kvikk og blid rådgiver søkes til vikariatHero Kompetanse ASMidlertidig
Norskinstruktør med veiledererfaring søkes til Åmot i ModumHero Kompetanse ASMidlertidigDrammen

Del: