Etikk og verdier

Våre tjenester handler om å få mennesker fra ulike nasjoner til å leve sammen i trygghet og bruke ressursene sine i et nytt land. Det krever kompetanse å bruke mangfoldet konstruktivt og forebygge de konflikter som kan oppstå.

Vi har ansatte fra mange ulike nasjoner som snakker mange ulike språk. Vi ønsker å ta vare på dette i en inkluderende bedrift og få flerkulturelle arbeidsmiljø til å prestere godt sammen.

Kjerneverdiene i Hero er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. De representerer de mest sentrale verdiene som våre ansatte identifiserer seg med. Kjerneverdiene beskriver selskapets personlighet og er synlige i vårt daglige arbeid. De gir retning når vi står overfor utfordringer.

Åpenhet

Vi tar godt imot og er interessert i de menneskene vi møter og omgås i vårt arbeid. Vi prøver å forstå og vektlegge hverandres historie, ressurser, ønsker og behov. Vi lærer av den kunnskap nye mennesker bringer med seg og tar den i bruk i vår organisasjon.

Vi er imøtekommende og vennlige, åpne for samarbeid og tolerante i møte med alle mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, alder og religion.

Likeverd

Vi er forskjellige og har rett til å være forskjellige. Vårt arbeid preges av respekt for hvert enkelt individs grunnleggende egenverdi. Vi rekrutterer ansatte med ulik bakgrunn. Både ledere og ansatte ser ulikheter som en styrke for organisasjonen. Vi arbeider for at både medarbeidere og mottakere av våre tjenester skal oppleve trygghet, empati, respekt og like muligheter.

Profesjonalitet

Vi er profesjonelle tjenesteytere. Vårt arbeid baseres på etablert kunnskap som vi deler og utvikler videre. Vi er opptatt av kvalitet i alle arbeidsprosesser, jobber etter felles standarder og utvikler felles forståelse av hva som er gode løsninger.

Vi viser omsorg og etablerer god kontakt med mottakere av våre tjenester. Vi privatiserer ikke relasjonen til beboere eller kursdeltakere. Våre samarbeidspartnere skal kunne stole på oss og kjenne oss som positive, dyktige og løsningsorienterte.


Del: