Vi åpner vårt fjerde asylmottak i Tyskland

Hero vant nylig en anbudskonkurranse om drift av vårt fjerde asylmottak i Tyskland. Det nye mottaket ligger nord i Berlin, nærmere bestemt i Buchholzer strasse, og vil ha kapasitet på 497 beboere.

Det er myndighetene som har bygget brakkebyen, og lagt driften av mottaket ut på anbud. Oppdragsgiver er Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), som er sektormyndighet for flyktningeforvaltningen i Berlin.

«Det er gledelig at vi vinner anbudskonkurranser i nye marked, og vi tror vi har mye å bidra med i Tyskland,» sier konsernsjef i Hero, Tor Brekke.
Hero har siden våren 2017 drevet asylmottak i Tyskland, hvorav tre av mottakene er i Berlin og ett i Kamenz.

Etter nedleggelse av mange asylmottak i 2017 i Norge og Sverige har Hero jobbet for vekst på nye områder og i nye markeder.

«Vi er trygge på at vi har viktige oppgaver foran oss og opplever stor interesse i andre land for vår over 30 år lange erfaring og kompetanse,» forteller Tor Brekke.

Heros ambisjon er å bli en internasjonal leverandør og pådriver for nytenkning i arbeidet for integrering og selvforsørgelse i Europa. I tillegg til i Norge er Hero til stede i Sverige, Finland og Tyskland.

«Flere enn oss i Hero kan være stolte av det vi får til og at vi eksporterer norsk kompetanse på feltet, for det forteller også noe om at den type tjenester og ordninger vi har i Norge er interessante også i andre land,» sier Tor Brekke.

Del: