En vemodig historisk dag i Hero

I dag stenger 11 mottak/avdelinger dørene. Noen etter kort driftstid, andre etter lang driftstid. Det er på mange måter en surrealistisk situasjon. For mindre enn ett år siden stod vi på hodet i oppbygging, og nå i nedbygging. Aldri før har vi låst ned så mange mottak på samme dato.

Det har vært noen krevende måneder for beboere og ansatte i de berørte mottakene. Noen beboere har måtte flytte til andre mottak, og reetablere seg i en ny midlertidig situasjon på et annet sted. Noen beboere har fått tildelt kommune og blitt bosatt, og noen har måttet returnere til hjemlandet sitt igjen.

Ansatte som i fjor fikk jobb i Hero har nå mistet jobben sin og må lete etter ny jobb. Det som har vært beundringsverdig å se er at alle involverte har stått på for at nedleggingen skulle bli så bra som mulig for beboerne. Mange ansatte har uttrykt stor glede med jobben sin og sier at minnene er mange og gode. Hero er svært takknemlig for den innsatsen og den stå på viljen ansatte har vist i denne situasjonen, og ønsker alle alt godt videre.

Takk til dere alle for;

  • kunnskapen dere har delt
  • engasjementet dere har vist
  • omsorgen dere har for beboernes situasjon
  • det dere har betydd for den enkelte beboer
  • humøret deres
  • stå på viljen
  • at dere ble med oss på å gjøre en samfunnsoppgave av stor betydning for mennesker på flukt.
Del: