Sylvi Listhaug på mottaksbesøk

Fredag 26. februar var statsråd Sylvi Listhaug på besøk i Ålesund. Hun var i møte med kommunens ledelse på rådhuset, møtte flyktninger som er økonomisk selvhjulpne, besøkte et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger før hun ankom Heros mottakssenter i Ålesund på ettermiddagen.

Bildetekst: Fra venstre ser vi nestleder og økonomiansvarlig Samir Pajevic, statsråd Sylvi Listhaug og regionsjef Ketil A. Blinge.

Statsråd Sylvi Listhaug kom i følge med rådgiver, representanter fra kommunen, fylkesmannen, IMDI, Rune H. Vordahl  fra UDI Midt-Norge  samt presse.

Diskuterte integrering med beboerrådet

Statsråden fikk møte både beboere og ansatte på mottaket i Ålesund denne fredagen.

-Sylvi Listhaug har så langt kun besøkt et mottak for enslige mindreårige og vi valgte derfor å gi informasjon om hvilke arbeidsoppgaver som utføres på mottaket, som for eksempel samarbeid med kommunen og lokale lag og foreninger, informasjonsarbeid, oppfølging av boliger og sikkerhet, forteller Blinge.

Tilstede under møtet var også fire representanter for beboerrådet. Disse takket statsråden og Norge for at de har blitt godt tatt imot. Samtidig utfordret de statsråden på at ventetiden blir lang før intervju og at Norge ville være mer tjent med å gjennomføre intervju tidligere, slik at de som skal bosettes kan starte integreringsprosessen tidligere. Beboerrådet tok også opp det forholdet at basisutbetaling er redusert. En av representantene syntes det var underlig at de ikke ble spurt om utdannelse på et tidligere tidspunkt. Han ønsker at deres kompetanse og ressurser kan utnyttes allerede mens de bor i mottak, for eksempel kan en lærerutdannet bidra med undervisning.

Sylvi Listhaug lyttet oppmerksomt til det som ble sagt og kunne fortelle at det vil komme en integreringsmelding i løpet av våren, som blant annet vil handle om at integreringsprosessen i større grad må starte i mottakene.

Del: