Stor oppslutning om Heros arrangement for TV-aksjonen

Mandag 17. oktober inviterte vi Stavangers innbyggere til å bli med å gå for Røde Kors og TV-aksjonen. Hero ville gi TV-aksjonen kr 100 for hver person som gikk en runde rundt Breiavatnet i Stavanger sentrum mellom kl 11 og 13, og målet var å samle 1000 personer.

resultat-17-10Da klokken nærmet seg 11 strømmet det på med mennesker fra alle kanter, ivrige etter å komme i gang. For å holde oversikt over hvor mange som gikk fikk alle med seg et lodd før start, som de så skulle levere inn når de hadde gått en runde rundt vannet, og vi hadde noen hektiske perioder med utdeling av lodd til hele skoleklasser og barnehager. Fra Tine hadde vi fått et utvalg av yoghurt og andre produkter til å dele ut til de som hadde gått, og beholdningen ble tømt i løpet av den første halvtimen. Engasjementet og stemningen var på topp!

Målet på 1000 personer ble nådd med god margin. Totalt 1593 personer tok seg tid til å støtte opp om Heros bidrag til årets TV-aksjon, og tilbakela en strekning på til sammen 1195 kilometer. Vi retter en stor takk til skoler, barnehager og alle andre som stilte opp for Røde Kors sitt arbeid i hele verden. TV-aksjonen skal i år gå til å redde liv og gi omfattende helsehjelp i ni land som alle er hardt rammet av krig og konflikt. Hero jobber med mennesker som har klart å flykte fra en slik hverdag, og flere av våre beboere har fortsatt familie og nære venner som bor i krigsherjede områder. Derfor er det viktig for oss å støtte opp om Røde Kors sitt arbeid i disse landene.

Del: