Refstad legges ned etter 20 års drift

1. september 2020 er det dessverre slutt for Refstad ankomst- og transittmottak.

Refstad mottak ligger like ved Aker sykehus i Oslo, og ble etablert i 2000. Da het mottaket «Løren avlastningstransittmottak». Løren var det eneste transittmottaket med selvhushold. Løren ble omdøpt til Refstad ankomsttransitt i 2010 da ankomsttransittmottaket på Tanum (i Bærum) ble avviklet. De siste årene har Refstad vært drevet som et ordinært transittmottak. I fem år (2010-2015) ivaretok mottaket asylsøkere som hadde tuberkulose og måtte ha behandling og oppfølging.

De store ankomstene i 2015-2016 var en svært hektisk periode på mottaket. I 2015 tok Refstad transittmottak imot og registrerte 18.447 asylsøkere og 4233 enslige mindreårige fram til ankomstsenteret i Råde ble etablert 19. oktober 2015. Helsetjenesten for asylsøkere stod for helseundersøkelse og vaksine til alle som ble registrert på Refstad, både for de som bodde på mottaket og de som var innom på akuttinnkvartering.

Mottaksleder Balasubramaniam Venkatasamy (bilde), som alle bare kaller Bala, har jobbet som mottaksleder siden 2014, men har lang fartstid i mottaksfeltet, etter å ha jobbet med fagområdet siden 1987. Med stødig hånd har han styrt mottaket gjennom flyktningkrise og pandemi, med god innsats fra dyktige medarbeidere. 1.september er det slutt, og 20 års innholdsrik mottaksdrift er et avsluttet kapittel.

Hero Norge retter en stor takk til ansatte, bydel Bjerke, UDI, frivillige lag og organisasjoner, enkeltpersoner og andre samarbeidspartnere for en flott innsats og samarbeid i de årene vi har hatt drift på Refstad.

 

Del: