Hero Tolk AS kjøper Helsingin Tulkkipalvelut Oy

Hero Tolk AS overtar fra og med 1. august alle aksjer i det finske språkselskapet Helsingin Tulkkipalvelut Oy.

Helsingin Tulkkipalvelut Oy er en av de ledende språkselskapene i Finland og har drevet sin virksomhet i over 13 år.

Hero Tolk er et selskap i Hero Group med virksomhet som omfatter drift av asylmottak, språktjenester og kurs og utdannelse for innvandrere. Hero Tolk etablerte seg i Sverige i 2015.

Hero Tolk er en av de lendende leverandørene av tolketjenester i Norge.

«Kjøpet av Helsingin Tulkkipalvelut Oy er viktig i vår strategi for å bli en ledende leverandør av språktjenester i Norden», sier Gierth Mejdell som er administrerende direktør i Hero Tolk AS og konsernansvarlig for språktjenester i Hero Group.

Sami Kaarnola er ansatt som daglig leder av selskapet.

Ønsker du ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:

Gierth Mejdell +4791543788, gierth.mejdell@herotolk.no

Se også:
herogroup.no
herotolk.no
herotolk.se
helsingintulkkipalvelut.fi

Del: