Patrick er tolk – og elsker det

Etter ti år som tolk er Patrick Bjorstad mer motivert enn noen gang.

 

Patrick Bjorstad er 36 år. Han har jobbet som tolk i ti år, ni av disse for Hero Tolk. Han er født og oppvokst i Norge med en norsk pappa og en mamma fra Iran. Hans morsmål er norsk, men har snakket farsi hjemme siden han var tre år. Dari som har nært slektskap til farsi, har han lært på egenhånd og er hans andre tolkespråk.

 

Ivaretatt av Hero Tolk

Bjorstad brenner for tolkeyrket og er engasjert og reflektert når han snakker.

– Jobben vi tolker gjør er utrolig viktig, og det oppleves som veldig givende og samfunnsnyttig. Vi bidrar til problemløsning og bidrar til at ulike parter forstår hverandre i viktige situasjoner hvor gjensidig kommunikasjonen og forståelse er avgjørende, sier han.

I de ni årene han har tolket for Hero, føler han seg godt ivaretatt og sett.

– Jeg føler meg trygg og ivaretatt hos Hero. Hero har gjort en god jobb med å gi meg de mulighetene som er mulig å gi for et formidlingsbyrå. Jeg får faglig oppfølging og veiledning ved behov etter vanskelige samtaler, sier han.

 

Kvalifiseringen er viktig

Å tolke handler om mer enn å beherske flere språk. Det handler også om blant annet god rolleforståelse, etiske retningslinjer og god tolkeskikk. Å være tospråklig er derfor ikke nok for å gjøre en god jobb som tolk. Bjorstad er kvalifisert tolk i Nasjonalt tolkegeister på farsi og har bestått tospråktesten. I tillegg har han en bachelor i kulturformidling, forvaltning og arrangering fra Høyskolen i Bø. Den viktigste kompetansen har han likevel fått fra mangeårig erfaring som tolk.

– Det er ikke alt man kan lære på skolebenken, men må erfare og prøve seg frem, slår han fast.

Bjorstad mener at ved å kvalifisere seg viser man at man virkelig tar tolkeyrket på alvor og er interessert i å sikre et høyt faglig nivå. Å anerkjenne tolkeyret som en respektert profesjon, mener han er viktig.

– Man sikrer god kvalitet og viser at man som tolk er opptatt av å ha en formell og profesjonell profesjon. I år ble jeg også trukket ut som vinner at tolkestipendet til Hero Tolk, det var veldig hyggelig og motiverende.

Han er også opptatt av å lære av de erfaringene og situasjonene som ikke gikk helt etter planen.

– Det er viktig å anerkjenne når en har gjort en feil eller tatt en feil vurdering. Det er mitt eget ansvar å ta tak i slike situasjoner, gjøre noe med det og sørge for at det ikke skjer igjen. Alle kan gjøre feil, men det viktigste er å lære av feilene når man er opptatt av å gjøre en god jobb.

 

Tolkesamtalene

Å tolke er både givende og krevende. De beste samtalene mener Bjorstad er når han opplever å se at for eksempel mottaksansatte blir rørte når noen flyktninger skal flytte fra mottaket.

– Det er rørende å tolke i samtaler der ansatte takker sine beboere som skal bosettes for tiden de har fått sammen. De takker flyktningene for alt de har fått lære av dem. Det er rørende å se at de har blitt glade i hverandre, sier han.

Som tolk har man ikke kollegaer på nabokontoret slik som mange andre yrker har. Den dagligdagse og uformelle praten og debrifingen med kollegaer uteblir, og det er viktig at tolkene har gode verktøy for å ivareta egen helse og trivsel i hverdagen.

– Det er veldig viktig å ha selvkontroll og god rolleforståelse slik at en alltid holder en profesjonell avstand til partene i samtalen. En må ikke involvere egne følelser. Dette er viktig både for meg selv, men også for de jeg tolker for. Jeg husker godt en samtale der jeg tolket hvor brukeren fikk et anfall midt i samtalen. Jeg måtte selvsagt bistå med å håndtere det akutte med hensyn til liv og helse, men det var viktig for meg å ha fokus på å holde roen og snakke rolig selv om alt var kaotisk rundt, det er ikke alltid like enkelt. Det kan også være krevende i samtaler der brukeren eller kunden roper og skriker og selve samtalen er opphetet.

 

Motiverende med mestring

Bjorstad tolker daglig og ønsker å fortsette som tolk i mange år til. Å få lov til å møte nye mennesker og hjelpe dem som en profesjonell part i viktige situasjoner, er det som gir han mest motivasjon.

– Å tolke gir meg en enorm mestringsfølelse. Det er fantastisk å føle at man gjøre en god jobb, og at kundene etterspør nettopp min kompetanse ved å bestille meg igjen og igjen som tolk. Å få tilbakemelding på at jeg har gjort en fantastisk jobb og vi ønsker deg igjen, er en utrolig følelse.

– Tolkeyrket er spennende for det er så stor variasjon. Det er ingen dager og samtaler som er like og man får møtt så mange utrolig fine mennesker, avslutter han.

Del: