Ingen korrupsjon i Gøteborg

Aktor i den svenske Riksenheten mot korrupsjon har henlagt saken knyttet til Hero Sveriges avtaler med Gøteborg kommune om mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere. I bilag til beslutningen slår aktor klart og tydelig fast at det ikke er grunnlag for å tro at noe straffbart har skjedd. Beslutningen er helt i tråd med vår forventning og vi har vi har hele tiden vært trygge på at dette ville bli resultat, uttaler konsernsjef Tor Brekke. Samtidig er vi skuffet over at media har vist påfallende liten interesse for å gi en balansert fremstilling av saken. Ved mange anledninger er våre innspill bevisst utelatt, og det er fremsatt alvorlige påstander i både norske og svenske aviser som nå altså beviselig var ubegrunnede.

Faktum er at Hero Sverige gjentatte ganger tok initiativ til å reforhandle mottakskontrakter slik at de ble mer gunstige for Gøteborg kommune. Blant annet innebar reforhandlingene at antall plasser ble redusert, prisen per plass gikk ned og kommunen slapp å betale for tomme plasser. Dette er ikke tatt med i mediedekningen. Sveriges Television og programmet Uppdrag granskning er anmeldt til Granskningsnämnden för radio och TV (den svenske versjonen av Pressens Faglige Utvalg) og vi ser frem til å få nemndens avgjørelse.

Del: