Heromottak legges ned

UDI varslet før sommeren til alle driftsoperatører av mottak at det ville bli oppsigelser av avtaler dersom mengden asylsøkere ikke økte.

Det har vært to svært tunge dager inn mot helgen i Hero. UDI har besluttet å legge ned 7000 mottaksplasser og har sagt opp 11 av våre ordinære asylmottak og 6 avdelinger for enslige mindreårige. Til sammen betyr dette at så mye som 160 årsverk fordelt på om lag 200 ansatte må slutte.

Det er totalt 1449 beboere i dag i de 17 mottakene/avdelingene som er sagt opp. Av disse er det totalt 585 personer mellom 0-18 år, hvor 422 er i skolepliktig alder.  335 personer er bosettingsklare, av disse er 25 enslige mindreårige.

Følgende av våre mottak og avdelinger har fått oppsigelser og blir avviklet:

Nord Indre Øst Vest Midt
Tromsøbyen EM Etnedal Førde EM Jarlen EM
Andøy Stange EM Øygarden Holtålen EM
Sulitjelma Karmøy Halsa EM
Alta ordinær Husnes Kristiansund
Vågsfjord Verdal
Nordreisa

 

Det er beklagelig at ansatte, beboere og lokalsamfunn blir berørt av raske svingninger med opp-/nedbygging av mottak. Det er slik at UDI inngår avtaler som kan bety en rask nedbygging dersom behovet for plasser opphører. Det er alltid tungt å måtte avvikle, sier administrerende direktør Tor Brekke. En mottaksetablering innebærer mye arbeid og stort engasjement. Nå legges mange av de nye mottakene ned igjen etter mindre enn ett års driftstid.

Hero har det siste året gjort et veldig stort arbeid for å dekke statens behov for innkvartering av asylsøkere, sier driftsdirektør Vidar Torheim. Nå har han ringt rundt og formidlet beskjed om oppsigelser. Det er mange sterke reaksjoner og jeg forstår godt fortvilelsen til dyktige engasjerte ansatte som nå mister jobben. Noen etter kort tid som ansatt i Hero mens andre med lang fartstid, avslutter Vidar.

Del: