Hero utvikler ny internasjonal strategi

– Vi ønsker å jobbe for integrering og selvforsørgelse i hele Europa, sier konsernsjef i Hero Group, Tor Brekke.

24.januar samlet konsernsjefen ni av Heros tyske, svenske og norske ansatte i Stavanger for en internasjonal strategidag. Til stede var representanter fra både Tolk, Kompetanse, Mottak og Barnehage.

Hero jobber nå med å utarbeide mål og strategier for de neste årene. Hvilke mål skal vi ha? Hvilke muligheter ser vi for framtiden? Skal vi inn på flere arenaer enn de områdene vi nå er inne på?

Dette er spørsmål vi jobber med, og deltakerne på strategisamlingen gav veldig nyttige innspill til det videre arbeidet. Vi i Hero går definitivt en spennende framtid i møte, sier konsernsjef Tor Brekke.

Etter den kraftige nedgangen på mottaksfeltet ser vi nå framover. Vi skal ta vare på og utvikle vår kjernevirksomhet. Samtidig lever vi i en stadig skiftende verden og vi må utvikle og fornye oss. Men noen ting skal også stå fast, som kjerneverdiene våre åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Også vår visjon om å gjøre en ny framtid mulig. Og at vi omfavner mangfold; vi vet at det styrker vår bedrift. Og både brukere, ansatte og oppdragsgivere skal merke at vi har et engasjement for det vi jobber med, for menneskene, sier Tor.

Arnold Walker, som er sosialarbeider og nestleder ved vårt mottak i Wittenbergerstrasse i Berlin, understreker det samme:

Det jeg liker best med strategiene er det sosiale aspektet. I Hero ønsker vi å være der for folkene vi jobber med. Strategiene vi jobber med er gode, og lages av folk med en god vilje for mennesker som trenger hjelp. Det var spennende å møte kolleger fra andre land og divisjoner, og med så mange gode folk i bedriften vår tror jeg vi har et stort potensial for å være en ledende velferdsinnovatør. Og jeg setter stor pris på at vi ansatte får være med i utarbeidelsen av strategiene, jeg føler meg ikke bare som en ansatt, men som en del av det, sier Arnold.

Hvor og hvordan Hero konkret skal jobbe framover vil det videre strategiarbeidet gi svar på. At Hero skal være en innovativ og verdibasert kompetansebedrift er klart av prosessen så langt. Deltakerne i Stavanger 24. januar brukte dagen godt til fruktbare diskusjoner om framtiden. På dagsorden stod blant annet verdier og samfunnsansvar, miljø og bærekraft, konkrete forretningsmuligheter og mulige nye satsingsområder, strategiplan, innovasjon og teknologi, samt videre prosess og implementering.

 

Del: