Hero tildelt videre drift ved Ankomstsenter Østfold

Hero har vunnet anbudskonkurransen om videre drift av Ankomstsenter Østfold (AØ) i tøff konkurranse med andre tilbydere. Vi har drevet AØ siden oppstarten i 2015, og i vår utlyste UDI ny anbudskonkurranse etter at gjeldende driftsavtale løp mot slutten.

– Vi har jobbet hardt med dette anbudet i sommer, og jeg vil takke alle som har bidratt i arbeidet, sier konserndirektør i Hero Norge, Vidar Torheim.

Den nye avtalen gir Hero fortsatt driftsansvar i ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 + 6 måneder.

– Vi og våre dyktige ansatte kjenner driften ved ankomstsenteret godt. Vi er glade for at vi får fortsette med driftsansvaret for dette viktige ankomst- og beredskapssenteret for Norge, sier en fornøyd driftssjef i Hero Norge, Ketil A. Blinge.

Del: