Hero søker eiendommer til drift av asylmottak

UDI har nylig utlyst flere anbud for anskaffelser av asylmottak, som har planlagt oppstart i august 2024. Hero ønsker kontakt med huseiere som har aktuelle eiendommer, fortrinnsvis for utleie, men kjøp kan også være aktuelt. Hero Norge er landets største driftsoperatør, med over 35 års erfaring med drift av asylmottak. Vi er en ISO-sertifisert bedrift, og har i dag drift av ca. 40 mottak.

Følgende er aktuelt:

 

 • Mottak for enslige mindreårige asylsøkere 15 – 18 år
  • Lokalisering: Fylkene Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, og Trøndelag
  • Bygg/eiendom:
   • 25 enerom, gjerne med eget bad
   • Mulighet for skjerming av noen rom for jenter
   • Mulighet for selvhushold, og eget lite kjøkken for jenter
   • Et rom skal være tilrettelagt for rullestolbruker, som også skal ha tilgang til fellesarealer
   • Fellesarealer for sosial omgang
   • Kontorarealer for ansatte
   • Godkjent brannvernanlegg, sprinklet bygg er en fordel

 

 • Mottak for voksne og familier, samt egen avdeling for enslige mindreårige asylsøkere 15 – 18 år
  • Lokalisering: Fylkene Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, og Trøndelag
  • Bygg/eiendom:
   • Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere – krav som nevnt ovenfor
   • Mottak for voksne og familier kan bestå av rom/boliger av ulik størrelse, med total kapasitet på 150 plasser
   • Mulighet for selvhushold, kan være fordelt på flere kjøkken
   • To rom skal være tilrettelagt for rullestolbruker, som også skal ha tilgang til fellesarealer
   • Fellesarealer for sosial omgang
   • Kontorarealer for ansatte
   • Godkjent brannvernanlegg, sprinklet bygg er en fordel

 

 • Mottak for voksne og familier, samt egen tilrettelagt avdeling for beboere med særskilt behov for oppfølging
  • Lokalisering: Fylkene Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, og Trøndelag
  • Bygg/eiendom:
   • Mottak for voksne og familier kan bestå av rom/boliger av ulik størrelse, med total kapasitet på 150 plasser
   • Mulighet for selvhushold, kan være fordelt på flere kjøkken
   • To rom skal være tilrettelagt for rullestolbruker, som også skal ha tilgang til fellesarealer
   • Fellesarealer for sosial omgang
   • Kontorarealer for ansatte
   • Tilrettelagt avdeling skal ha 20 enerom, gjerne med eget bad
    • Tre rom skal være tilrettelagt for rullestolbruker, som også skal ha tilgang til fellesarealer
    • Mulighet for selvhushold, kan være fordelt på flere kjøkken
   • Godkjent brannvernanlegg, sprinklet bygg er en fordel

 

 • Mottak for voksne og familier, samt egen tilrettelagt avdeling for beboere med særskilt behov for oppfølging
  • Lokalisering:
   • Region vest: Max 1 time kjøreavstand (målt med Google maps) fra enten Haukeland sykehus eller Stavanger Universitetssykehus
   • Region øst: Max 1 time kjøreavstand (målt med Google maps) fra Ullevål sykehus
  • Bygg/eiendom:
   • Mottak for voksne og familier kan bestå av rom/boliger av ulik størrelse, med total kapasitet på 150 plasser
   • Mulighet for selvhushold, kan være fordelt på flere kjøkken
   • To rom skal være tilrettelagt for rullestolbruker, som også skal ha tilgang til fellesarealer
   • Fellesarealer for sosial omgang
   • Kontorarealer for ansatte
   • Tilrettelagt avdeling skal ha 20 enerom, gjerne med eget bad
    • Tre rom skal være tilrettelagt for rullestolbruker, som også skal ha tilgang til fellesarealer
    • Mulighet for selvhushold, kan være fordelt på flere kjøkken
   • Godkjent brannvernanlegg, sprinklet bygg er en fordel

 

Er dette av interesse, vennligst ta kontakt med Thomas på vår eiendomsavdeling – thomas.rochstad.johannesen@nhcproperty.com tlf. 413 22 232.

Del: