Hero mister flere mottak

For nøyaktig 1 måned siden bestemte UDI seg for å legge ned 7000 mottaksplasser i Norge. Da fikk Hero oppsigelse på 17 av våre mottak. I denne runde har UDI bestemt at det totalt skal legges ned 3800 mottaksplasser på landsbasis. Vi har nå fått den tunge beskjeden at ytterligere 9 av våre mottak får oppsigelse. Oppsigelsene utgjør 1480 mottaksplasser og berører  om lag 70 ansatte.  Alle oppsigelsene gjelder ordinære mottaksplasser.

Følgende mottak har fått oppsigelse og vil bli avviklet:

Nord Midt Vest Sør
Tromsø Steinkjer Årdal Notodden
Lødingen Molde Sandnes
Stjørdal
Ålesund

Flere av de mottakene som nå blir sagt opp har drevet i svært mange år og har ansatte med høy kompetanse på drift av mottak.  For både de gamle og de nyetablerte mottakene er dette en trist beskjed å få. Det er svært beklagelig at ansatte, beboere og lokalsamfunn blir berørt av raske svingninger med opp-/nedbygging av mottak.  Det er trist å vanne ut den kompetansen som over år er bygget opp og det er ikke minst en stor utfordring for beboere og familier som blir flyttet på inntil flere ganger i en allerede vanskelig situasjon.

Del: