HERO LEVERER KVALITET

Den 1. juli publiserte UDI to anbud for anskaffelse av mottaksdrift – ett i region midt-Norge (Trøndelag/Møre og Romsdal) og ett i region indre øst (Viken/Innlandet). UDI skulle anskaffe et mottak i hver region med 150 ordinære plasser og 20 plasser ved tilrettelagt avdeling. Anskaffelsene skjer som følge av at nåværende driftsavtaler utløper ved årsslutt. Tilbudsfristen var satt til 24. august og det var kun tilbydere som har rammeavtaler med UDI som kunne delta i konkurransen. Pris og kvalitet var blant flere kriterier som skulle vurderes.

Fredag 25. september mottok vi først beskjed fra UDIs regionkontor i Trondheim, deretter fra regionkontoret i Gjøvik, om at Hero var tildelt driftsavtaler i begge regioner, i henholdsvis Trondheim og Ringsaker kommune. I de nevnte rammeavtalene leverte Hero beste tilbud på kriteriet kvalitet for drift av ordinært mottak. Da er det svært gledelig at vår kvalitetsbeskrivelse for tilrettelagt avdeling også fikk høyeste score med 10 poeng.

Vårt kvalitetssystem vil bidra til at Hero leverer gode tjenester til vår oppdragsgiver i årene framover. Vi ser fram til å rekruttere nye kollegaer og komme i gang med drift!

Del: