Hero etablerer verdens nordligste asylmottak i Kirkenes

Våren 2021 publiserte UDI en konkurranse om drift av Sør-Varanger mottakssenter. Hero er nå tildelt oppdraget om å etablere verdens nordligste asylmottak i Kirkenes. Mottakets administrasjon vil ha lokaler i det gamle sykehuset på Prestøya, og beboere vil innkvarteres i hybler og leiligheter på det gamle sykehusområdet. Planlagt oppstart av mottaket er 1. november i år.

– Vi gleder oss og ser fram til et godt samarbeid med Sør-Varanger kommune, naboer, lokalsamfunn, UDI og andre samarbeidspartnere. Vi har nå utlyst de ledige stillingene til mottaket og håper på mange gode søkere innen fristen 15.september, sier Heros driftssjef Ketil A. Blinge.

Asylmottaket vil sikre at UDI har mottakskapasitet nær grensestasjonen på Storskog og mot Russland. Det skal bidra til en forutsigbar og langsiktig beredskap knyttet til Schengens yttergrense. Det skal i tillegg inngå som en del av UDIs ordinære mottaksplasser.

Mottaket skal innkvartere inntil 150 beboere. Det skal bestå av to deler; en hoveddel med 135 ordinære plasser og en del med 15 adskilte ankomstplasser. Hensikten med disse adskilte plassene er å sikre rask innkvartering ved asylankomster over de nærliggende grenseovergangene. For disse asylsøkerne er mottaket første oppholdssted i Norge. Mottaket skal kunne ta imot nyankomne asylsøkere over nærliggende grenseoverganger hele døgnet, alle årets dager.

I en situasjon med høye ankomster over de nærliggende grenseovergangene, kan også de ordinære plassene på mottaket bli omdisponert til å kunne innkvartere nyankomne asylsøkere.

Del: