Hero ISO-sertifisert på drift av asylmottak

Som første norske driftsoperatør for asylmottak er Hero Norge AS nå sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001.

Dette er en internasjonal standard for kvalitetsledelse, og en av de mest anerkjente metoder på området. Drift av asylmottak er underlagt en lang rekke strenge krav fra oppdragsgivere og andre myndighetsinstanser. Flere ulike tilsynsorgan følger opp driften og foretar kontroller. Driftsoperatører må derfor ha god kontroll på et omfattende sett av regler og krav. Som følge av dette må ansatte også ha god kompetanse og arbeide systematisk med etterlevelse av de krav som stilles.

– Vi har i alle år arbeidet systematisk og godt for å etterleve kundekontrakter og andre krav til vår virksomhet. Med ISO-sertifisering har vi nådd en ny milepæl i dette arbeidet. Jeg vil takke alle gode kolleger som har arbeidet hardt for å nå dette målet, sier direktør Vidar Torheim i Hero.

– Sertifiseringen omfatter også vår mottaksdrift i Tyskland, supplerer han.

Vidar Torheim

Del: