Ny guide og app hjelper flyktningfamilier

I dag, på World Refugee Day lanseres en guide som flyktningfamilier i hele verden kan få glede av. Guiden er en hjelp til foreldre på hvordan man takler foreldrerollen når man er flyktning, og hvordan man håndterer barnas reaksjoner på flukten.

Guiden er utarbeidet av noen av Europas beste barnepsykologer, den blir utgitt på ni språk, og den er testet og gått god for av en gruppe flyktningforeldre og fagpersonale på landets mottakssentre.

Når der er bruk for en guide, så er det fordi det ikke er enkelt å være foreldre til flyktningbarn: Mareritt om natten, uforståelige sinneutbrudd eller ualminnelig taushet og apati er noen av de reaksjoner barna kan ha. Det kan ofte være vanskelig å håndtere for foreldrene, som selv også har vanskeligheter med å snakke med hverandre og med barna om de opplevelsene familien har vært igjennom.

Med foreldreguiden i bokform – og som app – får foreldrene en enkel og rask adgang til gode råd om barns reaksjoner, og de får konkrete eksempler på måter å støtte og hjelpe sine barn på. Foreldreguiden er et selvhjelpsverktøy, som på en nærværende og lett forståelig måte gir foreldrene den kunnskapen og de redskaper som skal til, slik at de bedre kan støtte og hjelpe barna i en periode i livet hvor de har bruk for å bearbeide barske opplevelser og inntrykk.

Foreldreguiden er blitt til i et samarbeid mellom Røde Kors, Hero Norge og Senter for Krisepsykologi i Bergen. Det er midler fra Egmont Fonden som har gjort det mulig å utarbeide en felles guide og app, som de to barne- og krisepsykologene Atle Dyregrov og Magne Raundalen har forfattet. Guiden er testet av voksenundervisere og informasjonskonsulenter på seks forskjellige mottakssentre i Danmark og Norge, og både undervisere og asylsøkere har gitt den positive ord med på veien.

I Røde Kors gleder mottaksleder Anne la Cour seg over det verdifulle prosjektet og sier:

– Forældreguiden kan være med til at forbedre livet og hverdagen for familier i asylfasen. Vi kan ikke ændre på, at forældre og børn har oplevet forfærdelige ting i deres hjemlande og under flugten, men igennem dette kan vi støtte forældrene, sådan at børnene og hele familien får bedre mulighed for at trives. Jeg er rigtig glad for at vi har kunnet bidrage til guiden med de mange erfaringer, som vores personale på asylcentrene har med at læse og forstå flygtningebørns reaktioner.

Guiden kan fungere som et oppslagsverk, men den kan også leses fra ende til annen. App’en fungerer som et hands-on supplement til guiden, hvor man enkelt og raskt kan få råd og veiledning til de forskjellige situasjoner som kan oppstå.

Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon, sier:

– Særligt børnefamilier er sårbare under flugten og ankomsten til et nyt land. Børnenes liv er præget af stor usikkerhed og deres forældre er ofte selv i krise og kan have svært ved at understøtte børnenes behov. Vi vil gerne bidrage til at hjælpe børnene i den akutte situation og her ser vi guiden som et effektivt værktøj. Den hjælper forældrene til selv at hjælpe deres børn.

For å sikre at underviserne i Danmark og Norge er godt rustet til formidling av foreldreguiden, er det også utviklet et e-læringsprogram om guiden og dens innhold. Både guide, app og e-læringskurs stilles gratis til rådighet for alle, som arbeider med flyktninger.

Guiden kan lastes ned i App Store og Play Butik under navnet ”Parent-Guide”:

iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/parent-guide/id1247444812

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oxmond.familyguideapp

Den kan også hentes på Røde Kors og Hero sine hjemmesider:

https://www.hero.no/

https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/viden-og-eksperter/laering-og-vejledninger

Kontaktpersoner:
Prosjektleder i Røde Kors, Louise Heller, lohe@redcross.dk , +4523290687

Professor Atle Dyregrov, atle@krisepsyk.no , +4790552077

For ytterligere informasjon:
Utviklingsdirektør i Hero Norge, Mette Grude, mette.grude@hero.no , +4791717586

Direktør, Egmont Fonden, Henriette Christiansen, mail@egmontfonden.dk ,  +4523273344

Del: