Fra flukt til arbeid

Torsdag 14. september var det 30 år siden Hero startet opp vårt første asylmottak. I den forbindelse ble konferansen Fra flukt til arbeid arrangert i Stavanger. Målet med konferansen var å sette søkelyset på viktigheten av yrkesdeltakelse og det å bli en varig del av norsk arbeidsliv. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø åpnet konferansen, som ble ledet av NRK-journalist Noman Mubashir. Amal Aden, Sylo Taraku,  Francois Elsafadi og UDI-direktør Frode Forfang var blant foredragsholderne.

Flere av innlederne fremhevet språkopplæring, nettverk og gode relasjoner som viktige utgangspunkt for at flyktninger og innvandrere skal komme seg raskt i jobb. Det ble også snakket om de uskrevne reglene i arbeidslivet, det som «alle» vet, og som vi derfor glemmer at ikke er like selvsagt for en som ikke er oppvokst i Norge. Mange mente også at man i større grad må ta utgangspunkt i arbeidsgivers behov når man skal få flere innvandrere sysselsatt.

På konferansen ble det lagt frem en ny undersøkelse som viser næringslivets evne og vilje til å bidra til integrering. Bedriftene ble blant annet spurt om ønske om å ansatte medarbeidere med flyktningbakgrunn og deres erfaringer rundt slike ansettelser.

I undersøkelsen kommer det blant annet fram at 67 prosent av bedriftene som har svart har ansatt arbeidere av en annen kulturell bakgrunn. Samtidig mener 54 prosent at arbeidsgivere i enda større grad må involveres i arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrere.

– Bedriftene føler et samfunnsansvar hva gjelder å inkludere innvandrere, men ansetter også fordi de trenger ekstra arbeidskraft, sier seniorrådgiver i  NHO Service,  Lasse Tenden til Rogaland Avis.

Les mer hos NHO Service.

Konferansen Fra flukt til arbeid ble en stor suksess, hvor hele 240 deltakere fikk faglig påfyll av engasjerte innledere, og alle de viktige instansene på integreringsfeltet var til stede og holdt innlegg. Hero ønsker å takke våre medarrangører fra NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune for et godt samarbeid om denne konferansen.

Del: