Feil om Hero i medieoppslag

Flere norske medier publiserer i dag en påstand om at Hero skal være politianmeldt for korrupsjon. Dette er helt feil, og det er alvorlig at en slik misforståelse spres bredt gjennom norsk media.

Saken gjelder ikke morselskapet Hero Group og ikke Hero Norge som driver asylmottak i Norge. Den gjelder primært Gøteborg kommune og deres ansattes forhold til vårt svenske datterselskap Hero Sverige AB.

Det er ikke inngitt noen politianmeldelse mot Hero Sverige eller noe annet heroselskap. Gøteborg kommune har tatt initiativ til å granske interne forhold og egne ansattes relasjon til Hero Sverige. 

Det er altså ikke dekning for å si at Hero er politianmeldt og vi er trygge på at det heller ikke er grunnlag for tiltale mot Hero Sverige. Se herosverige.se for ytterligere kommentarer til saken.

 

 

Del: