Der Spiegel skriver om Hero-kurs

«Der Spiegel», et stort europeisk nyhetsmagasin,  skriver om Heros kurs «Sammen for respekt og sikkerhet»

Siden 2018 gjennomfører vi kurset som skal forebygge seksuelle overgrep og voldtekt også i Tyskland.
Hovedtanken bak konseptet er å engasjere deltakerne i et felles løft for sikkerhet. Kurset gjennomføres av dyktige veiledere fra Hero og er tilpasset til ulike språk og målgrupper. Også BBC har ved flere anledninger omtalt kurset.

Laura Backes, som skrev artikkelen i «Der Spiegel», har intervjuet noen deltakere og observert et kurs for menn. Hun stilte spørsmål rundt temaet også til en tysk sexolog som bekrefter at det er nødvendig og meningsfullt med slike kurs for å opplyse flyktninger om gjeldende tolkning av atferd og hvilke konsekvenser overgrep kan få.

For de neste seks måneder har vi fått midler fra bydelen Marzahn-Hellersdorf i Berlin for å holde kurset i alle mottak i distriktet.

Lenke til artikkelen i Der Spiegel: https://www.spiegel.de/plus/sexualkunde-fuer-asylbewerber-theoretisch-ist-alles-ganz-einfach-a-00000000-0002-0001-0000-000163036964 

 

Utgangspunktet for kurskonseptet er vitneperspektivet – det vil si å ta stilling til det andre sier og gjør. På den måten blir det mulig å nærme seg vanskelige tema uten at deltakerne kjenner seg beklemt eller tråkket på.

Metoden bygger på teorier i interkulturell kommunikasjon, der en jobber med fortolkninger av tegn og situasjoner. Målet er at deltakerne skal få økt forståelse, bredere perspektiv, flere fortolkningsmuligheter og dermed flere handlingsalternativ. Ved å få innsikt i våre tolkninger av likeverd, åpenhet og frihet, får deltakerne bedre forutsetninger for å respektere de grenser som loven setter.

Kurset tar opp tema som grensesetting, normer, kulturelle koder, kommunikasjon, ulike former for seksuelle vold, vold i nære relasjoner, konsekvenser for offer/overgriper og sanksjoner.

Ulike situasjoner diskuteres, deltakerne blir utfordret til å tenke over en del av de gråsonene og konkrete situasjonene som kan kategoriseres som overgrep. Deltakerne opplever at de involveres i diskusjoner som potensielle vitner til situasjoner hvor det er fare for voldelig atferd, og ikke som potensielle voldsutøvere og offer.

Ta kontakt med oss og vi holder kurs etter avtale.

Del: