Besøk fra Estland

Hero Kompetanses kurs «Sammen for sikkerhet» har fått bred internasjonal oppmerksomhet. Et nyhetsoppslag i Estland gjorde estiske myndigheter oppmerksomme på Hero, og de tok kontakt med oss. De ønsket å komme til Norge for å lære mer om hvordan Hero og Norge jobber med asylsøkere og flyktninger.

Tirsdag 26. april ankom fem representanter fra det estiske innenriksdepartementet Gardermoen, hvor de ble ønsket velkommen av regionsjef Ketil A. Blinge, som var vert under deres besøk. De reiste sammen til ankomstsenter Østfold, hvor nestleder Manal Shaheen ga en omvisning og forklarte hvilke funksjoner senteret har med blant annet utdeling av klær, frysing av bagasje, politiregistrering og obligatorisk helseundersøkelse. Deretter gikk ferden til Refstad transittmottak, hvor mottaksleder Bala Venkatasamy ønsket velkommen med lunsj og omvisning.

Påfølgende dag tilbrakte vi i Stavanger, hvor Tor Brekke ga en presentasjon av Hero. Videre ga Linda Hagen fra Hero Kompetanse en presentasjon av kurset «Sammen for sikkerhet». Ettermiddagen ble benyttet til besøk i en bolig på Stavanger mottak og en meget god presentasjon av mottakets oppgaver, som ble gitt av mottaksleder Leif Michaelsen og hans kolleger.

Torsdag var siste dag for besøket, og på formiddagen besøkte vi UDIs hovedkontor i Oslo. Eva Charlotte Mysen presenterte både den norske modellen for utlendingsforvaltning samt UDIs oppgaver. Videre fikk gjestene presentert region- og mottaksavdelingens ansvarsområde.

Før avreise ble det tid til et besøk på politiets interneringsmottak på Trandum, hvor Kjersti Lindseth ga en presentasjon av deres oppgaver og hvor vi fikk en omvisning på mottaket. Ly Pärn, Katerin Peärnberg, Kristi Käsper, Martin Tulit og Liana Roosmaa fra Estlands innenriksdepartement var svært fornøyd med besøket og tar med seg mange inntrykk hjem. «Dette har vært særdeles interessant for oss. Estland har hittil hatt lave ankomster, men vi må være forberedt på at ankomstene kan øke og da er det nyttig å vite hvordan andre land organiserer dette arbeidet», sier Liana Roosmaa.

«Vi er enige om å holde kontakten videre framover, så får vi se om det åpner seg muligheter for ytterligere samarbeid med Estland», sier Ketil A. Blinge.

Del: