Bli med oss å gå for Røde Kors og TV-aksjonen

TVA_HOVEDLOGO_2016_RGBHero støtter årets TV-aksjon, som skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til mennesker rammet av krig og konflikt.
De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land, og til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

Del: