Før krigen drev Misto Dobra krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn. Misto Dobra er fortsatt et krisesenter, men etter fullskalainvasjonen i fjor har de utvidet hjelpen. De har tatt imot tre fulle barnehjem fra Øst-Ukraina som måtte evakueres ved krigens start, samt de har tatt imot flyktninger (kvinner og barn) fra områder nær fronten, og de i dag driver både barnehjem, barnehage og flyktningesenter, i tillegg til krisesenter.

Misto Dobra jobber nå med å bygge ut kapasiteten for å hjelpe flere og for å ta imot ytterligere et barnehjem som ligger nær frontlinjen. Pr i dag har de rundt 190 barn i alle aldre, og 60 kvinner boende på senteret. Mange av barna er sterkt traumatiserte som følge av krigen. Noen er blitt foreldreløse. Flere av barnehjemsbarna er født med nedsatt funksjonsevne. Misto Dobra har stort behov for støtte til å kunne hjelpe enda flere som er rammet av krigen og til å gi barna en bedre oppfølging enn de klarer i dag.

Mange flere trenger hjelp

Flere enn Misto Dobra kan hjelpe i dag trenger hjelp. Rundt 250 kvinner og barn bor på senteret i dag. Mange av disse barna er alvorlig traumatisert som følge av krigen. Flere av barna har store og alvorlige funksjonshemninger. Flere av barna er foreldreløse.

Misto Dobra jobber nå med å utvide sin kapasitet for å kunne hjelpe flere ofre.

Hero starter nå, sammen med våre søsterselskaper i NHC Group: Aberia, Norlandia & Kidsa barnehage, Frösunda og Norlandia Care, vår innsamlingsaksjon til støtte for Misto Dobra. Via denne siden og i våre sosiale medier kan du følge og ta del i prosjektet og vår reisedagbok når vi besøker senteret i Ukraina. Hero har over 30 lokasjoner fordelt over hele landet som vil starte lokale innsamlingsaktiviteter og samarbeidsprosjekter.

Mange små innsatser kan bli til noe stort og gi viktig hjelp og støtte til barna som er på flukt fra krigen. Vi er mange som sammen kan gjøre en forskjell.

Lenker for mer informasjon om Misto Dobra:

Hjemmeside: https://misto-dobra.com.ua/english/
Instagram: https://www.instagram.com/misto.dobra/
Facebook: https://www.facebook.com/mriyamartu/