Gjør en ny fremtid mulig

Mennesker på flukt er fremtidsorienterte. Beboere i asylmottak har ofte vonde minner og forteller at de søker en bedre fremtid særlig for sine barn. Vårt arbeid handler om å gjøre det mulig.

Integrering er en tovegs prosess. For å kunne integrere seg må nyankomne både få kunnskap og bli inkludert. Derfor skal ansatte i mottak både skape trygghet for sine beboere og jobbe med kunnskap og holdninger i lokalsamfunnet. Mottaksansatte er aktive brobyggere mellom mottak og lokalsamfunn som fremmer gode relasjoner og toleranse. På den måten blir en ny fremtid mulig.


Del: