Frivillig arbeid

Vi samarbeider med frivillige enkeltpersoner og en rekke frivillige organisasjoner for at flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge skal bli godt tatt i mot og raskt integrert.

Mottakenes ansatte har begrensede muligheter til å følge opp beboere utenfor kontorets åpningstider. Den innsatsen som frivillige legger ned på våre mottak på ettermiddager, kvelder og helger gjør derfor en forskjell for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Eksempler på oppgaver som gjøres av frivillige er:

  • Aktiviteter og lek
  • Leksehjelp
  • Turer
  • Idrett
  • Språkopplæring
  • Datakurs
  • Hobbyaktiviteter
  • Flyktningguide
  • Trosfellesskap

Hvis du ønsker å delta i dette meningsfulle arbeidet, ta kontakt med et av våre mottak. Du kan også kontakte en frivillig organisasjon og bidra gjennom deres arbeid for flyktninger. Vi samarbeider med Flyktninghjelpen, Amnesty, Røde Kors, Redd Barna, Kristent Interkulturelt Arbeid, NOAS, Skeiv Verden og en rekke flere organisasjoner.

NB! Vi gjør oppmerksom på at alle som arbeider, også frivillig, på et mottak må fremlegge politiattest og signere taushetserklæring.


Del: