Enabling a new future

Hero has decades of experience in the field of refugee work. The single company in Norway offering services all the way from the arrival of asylum seekers to integration through labor and education.

Read more

Siste fra facebook

« Det er svært positivt at regjeringen for å hjelpe flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet nå åpner for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk. Les mer her: https://www.hero.no/news/innvandrere-skal-fa-vise-hva-de-kan-pa-eget-sprak/ »