Enabling a new future

Hero has decades of experience in the field of refugee work. The single company in Norway offering services all the way from the arrival of asylum seekers to integration through labor and education.

Read more

Siste fra facebook

« ‪Velferdsmiks gir best resultat: Ny rapport konkluderer med behov for både private og offentlige innen helsetjenester under det offentliges ansvar. Utvalgsleder Jan Grund sier at en #velferdsmiks gir best løsninger, kvalitet, kapasitet og innovasjon. Utvalgsmedlem Bjarne Håkon Hansen etterlyser et omsorgsforlik på Stortinget. Les mer på velferdsmiks.no »