Gjør en ny framtid mulig

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Les mer

Aktuelt fra Hero

Hvalsmoen stenger dørene 30. september

Hvalsmoen transittmottak, som Hero Norge drifter, stenger dørene 30. september. Det er trist at mottaket, som ligger i Ringerike kommune, legges ned og at så mange dyktige medarbeidere mister jobben. Mottaket fungerer godt i lokalsamfunnet og har bistått UDI med fleksibilitet ved høye ankomster. Hvalsmoen har hatt mange og varierte oppgaver i driftsperioden og kan se tilbake på en innholdsrik..

Les mer

Samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter

Hero Kompetanse og Face2Face Brobyggersenter starter opp et samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot mino..

Les mer

Der Spiegel skriver om Hero-kurs

«Der Spiegel», et stort europeisk nyhetsmagasin,  skriver om Heros kurs «Sammen for respekt og sikkerhet» S..

Les mer

Hurtigspor for flyktninger

Et hurtigspor for å få flyktninger raskere i arbeid ble etablert i 2016, men spiller liten rolle i det kommunale..

Les mer

Se alle nyheter

Siste fra Facebook

« Privat - offentlig = Proffentlig. En ny kampanje fra NHO hyller samarbeidet mellom private og offentlige løsninger, et samarbeid som gir best samlede resultater og som vi har lange tradisjoner for i Norge. Dette bør vi verne om! 👍🏻😃 Les mer på www.nho.no/proffentlig »