Gjør en ny framtid mulig

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Les mer

Aktuelt fra Hero

HERO LEVERER KVALITET

Den 1. juli publiserte UDI to anbud for anskaffelse av mottaksdrift – ett i region midt-Norge (Trøndelag/Møre og Romsdal) og ett i region indre øst (Viken/Innlandet). UDI skulle anskaffe et mottak i hver region med 150 ordinære plasser og 20 plasser ved tilrettelagt avdeling. Anskaffelsene skjer som følge av at nåværende driftsavtaler utløper ved årsslutt. Tilbudsfristen var satt til 24..

Les mer

Refstad legges ned etter 20 års drift

1. september 2020 er det dessverre slutt for Refstad ankomst- og transittmottak. Refstad mottak ligger like ved..

Les mer

Hero ISO-sertifisert på drift av asylmottak

Som første norske driftsoperatør for asylmottak er Hero Norge AS nå sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 90..

Les mer

Hero skal tolke for politiet

Politiets fellestjenester har nylig gjennomført anbudskonkurranse for tolketjenester til samtlige tolv politidistr..

Les mer

Se alle nyheter

Siste fra Facebook

Failed getting FB content, check settings.