Enabling a new future

Hero has decades of experience in the field of refugee work. The single company in Norway offering services all the way from the arrival of asylum seekers to integration through labor and education.

Read more

Siste fra facebook

« «Flere enn oss i Hero kan være stolte av det vi får til og at vi eksporterer norsk kompetanse på feltet, for det forteller også noe om at den type tjenester og ordninger vi har i Norge er interessante også i andre land,» sier konsernsjef i Hero, Tor Brekke. I tillegg til i Norge er Hero aktive i Sverige, Finland og Tyskland. I Tyskland driver Hero i dag tre asylmottak, samt jobber med etablering av integreringstjenester. Heros ambisjon er å bli en internasjonal leverandør og pådriver for nytenkning i arbeidet for integrering og selvforsørgelse i Europa. http://www.hero.no/news/mer-enn-olje-og-laks-kan-eksporteres/ »